Innkalling til årsmøte i Røa Bandy 2017 26 april kl. 18 - 20 på klubbhuset

Røa bandy kaller herved inn til årsmøte den 26 april kl 18 - 20 på klubbhuset. Vedlagt er agenda for kvelden, og det blir som vanlig servering av reker og vin. Påmelding via True Groups eller via mail til tale.scott@pfizer.com.

2017-03-17
preben.myrvoll@gmail.com
Røa bandy kaller herved inn til årsmøte den 26 april kl 18 - 20 på klubbhuset. Vedlagt er agenda for kvelden, og det blir som vanlig servering av reker og vin. 
 
Vi ønsker også å få tilbakemelding fra foreldre/lagledere/trenere vedr. hvordan vi kan samle inn penger til nytt kafe og garderobebygg.
 
Ta gjerne kontakt med oss eller valgkomiteen, som for tiden jobber med å skaffe nye medlemmer til styret.
 
Det blir servering av reker og hvitvin, så la bilen stå.
 
 

Aktiviteter

29.08.2017
Allidrett 2. klasse

18:00 - 19:00

Røa

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre BVP til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med slik at vi kan få en fantastisk isbane for alle i hele Røaområdet.


Ta kontakt