Trivsel og spilleglede


Bandygruppa jobber etter følgende visjon:

Vi skal gjøre Røa til en av Norges beste bandyklubber på alle nivåer, med vekt på trivsel og spilleglede, støttet opp av engasjerte foreldre.

Som et ledd i å nå denne visjonen, er det etablert følgende hovedmål:

Røa skal hevde seg blant de beste i Norge i alle aldersbestemte klasser.

For å sette ord og lage bilder på de holdninger og aktiviteter som vi mener skal til for å bringe oss dit vi vil, har vi definert våre bandybud. Disse er:

Vi gir oss aldri og

Vi sentrer alltid

Vi ønsker å takke alle våre sponsorer som har blitt med på laget for å gjøre BVP til en realitet!
Dere har bidratt med en uvurderlig støtte.

Men vi trenger flere midler og sponsorer! Vi håper ditt firma vil være med slik at vi kan få en fantastisk isbane for alle i hele Røaområdet.


Ta kontakt