Ekstraordinært årsmøte 15. november

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte onsdag 15. november kl 20.00. Formålet er å behandle sak om låneopptak på kr 1 500 000. Ved behov for mer info, kontakt post@roail.no

2017-10-11
rogerroa

Hovedstyret i Røa IL har enstemmig vedtatt at man ønsker å gå inn for å støtte BVP med lån i forbindelse med bygging av Garderobe- og kafebygg. Dette innebærer også at Røa IL må ta opp tilsvarende lån fra DNB.

I praksis vil låneopptaket være slik: Røa IL tar opp lån fra DNB. Røa IL låner pengene videre til Stiftelsen Bogstad Vinterparadis, som skal stå for betaling av renter og avdrag. Det er DNB som ønsker at låneopptaket skal gå "via" Røa IL.

Her er Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret innstiller enstemmig til Årsmøtet at man skal ta opp lån på

kr 1 500 000, som igjen lånes ut til stiftelsen Bogstad Vinterparadis. Det stilles følgende vilkår:

-      Entreprenør Witor skal ha en skriftlig avtale med annen entreprenør, slik at man har en erstatter på plass om «noe skjer». (Dette er allerede innfridd)

-      Avdrag og renter skal betales til Røa IL før stiftelsen Bogstad Vinterparadis utbetaler årlig tilskudd til stiftelsen Bogstad Vinterparadis Drift.

    Det skal tinglyses pant til fordel for Røa IL i BVPs løsøre. (Panten vil sannsynligvis måtte stå tilbake for DNBs evt pant som del av byggelånet) 

Aktiviteter

13.12.2017
Etterskolebandy 2017

14:30 - 16:15

Bogstad Kunstisbane

06.01.2018
Røa Energizer Cup 2018

08:00 - 19:00

Bogstad Kunstisbane

10.03.2018
Bandy NM finalen herrer

18:00 - 20:00

Frogner stadion